ADÓZÁS INGATLANELADÁS esetén

Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem CSAK AKKOR VAN ADÓZÁSI KÖTELEZETTSÉGE AZ ELADÓNAK, HA AZ INGATLANT AZ VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT ÖT ÉVEN BELÜL értékesítette és az akkori vételárnál magasabb áron.

Az adó alap a két eladási ár közti különbség ( azaz a JÖVEDELEM ) adó mértéke: 15%

Minél régebben vásárolta az ingatlant, annál nagyobb a kedvezmény az adóra vonatkozólag.


Pl:

lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a jövedelem a számított összeg

1.   100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,

2.     90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,

3.     60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,

4.     30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,

5      .0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

 

Az Szja tv. 2008. január 1-je előtt hatályos rendelkezései szerint lakásszerzési kedvezménnyel szerzett lakás átruházása esetén a  számított összegbe be kell számítani a lakásszerzési kedvezmény alapjaként érvényesített összeget, ha az ilyen lakás átruházása a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének évében vagy azt követő negyedik naptári év utolsó napját megelőzően történt.

59. § Az ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog visszterhes alapításából, átruházásából (végleges átengedéséből), megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges lemondásból (a továbbiakban: a vagyoni értékű jog átruházása) származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog átruházása esetén a jövedelemszerzés időpontja az a nap, amikor az erre vonatkozó szerződés kelt.

60. § (1) Az ingatlan, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékű jog megszerzése időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz - illetve 1986. július 1. napja előtt az illetékhivatalhoz - benyújtották. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékű jog szerzési időpontjának az erről szóló szerződés szerinti időpontot kell tekinteni. Öröklés esetén az örökség megnyíltának napját kell a szerzés időpontjának tekinteni. Ha jogi személy 1989. január 1. napja előtt értékesített ingatlant a magánszemély részére, az ingatlan megszerzésének időpontja a szerződéskötés napja.